Batteritåg prisat i Storbritannien

Foto: Bombardier

Nydanande teknik för batteridrift av tåg som tagits fram av Bombardier och samarbetspartners i Storbritannien har vunnit innovationsutmärkelsen ’Most Interesting’ som delas ut av tidskriften Rail Engineer.

Bombardier, Abellio, Future Railway och Network Rail vann priset för projektet Independently Powered Electric Multiple Unit (IPEMU), som testats ombord på ett Bombardier Electrostar regionaltåg på sträckan mellan Manningtree och Harwich. Tekniken har utvecklats i ett nära samarbete mellan specialistteam vid Bombardier i Västerås – som är globalt kompetenscentrum för driv- och styrsystem för tåg - och vid enheten för fordonsutveckling i Derby, Storbritannien.

Batteriteknologi för järnväg i storskalig drift har funnits på konceptstadiet sedan 1950-talet, men framstegen har varit små på grund av otillräcklig kapacitet i relation till vikt. Tack vare litium-jon-tekniken finns nu helt andra möjligheter.

I nära samverkan med sina partners har Bombardier anpassat tåget till batteridrift och skapat utrymme under vagnskorgen för litium-jon-batterier. Högspännings- och kommunikationskablage, gängse säkerhetsfunktioner och batterireglage har installerats liksom integrerade drifts- och övervakningssystem. Konstruktionen utnyttjar befintlig strömriktarutrustning för att ladda batterierna och kopplar in batterierna på sträckor där kontaktledning saknas.

Förutom låg ljudnivå och minskad energiförbrukning ger batteridrift möjlighet att trafikera icke elektrifierade linjer utan dieseldrift, exempelvis på mindre linjer som inte lönar sig att elektrifiera. Batteridrivna tåg kan också samtrafikeras med dieseldrivna tåg och på så vis öka kapaciteten och bättre utnyttja befintlig infrastruktur.Möjlighet finns nu att integrera tekniken i framtida tågprojekt, exempelvis på Bombardier Aventra till Crossrail-linjen genom London som öppnar 2018.