Eltel tecknar danskt underhållsavtal

Stora Bältbron. Foto: Sendelbach

Eltel har tecknat ett avtal med Sund & B ælt Holding A/S om underhåll av järnvägssystemet på Stora Bältbron och Öresundsbanan. Avtalsperioden börjar i april 2016 och löper under en treårsperiod med en option till förlängning om ett år. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 10 miljoner euro.

Sund & Bælt har tilldelat Eltel ett nytt ramavtal som gäller förebyggande underhåll och dygnet-runt-service av spår, signalsystem och elektrifiering av tunnel- och järnvägssystem på Stora Bältbron samt sträckan mellan Köpenhamns centralstation och Öresundsbron. Avtalet omfattar även uppgraderingstjänster av spår och elektrifieringssystem.

Sund & Bælt Holding A/S är ett danskt statligt ägt företag som driver och underhåller väg- och järnvägsförbindelsen över Stora Bält, Öresunds motorväg samt Öresunds järnvägslinje vid Amager. Sund & Bælt äger hälften av Öresundsbro Konsortiet som äger och driver Öresundsbron. Den resterande delen av bolaget ägs av det svenska statsägda bolaget Svedab AB.