Ukraina moderniserar sin lokflotta

Foto: Newag

Ukraina satsar på att modernisera sin diesellokflotta och nyligen har ett ramavtal ingåtts mellan polska Newag och Skinest Ukraine om samarbete för att modernisera upptill 150-200 diesellok.

För projektet har Newag tagit fram ett helt nytt lok utrustat med moderna tekniska lösningar.

Omoderniserade diesellok, som håller på att falla sönder, utgör ett stort problem i Ukraina där 80 procent av godstransporter sker på järnväg, enligt Newag.

Projektet finansieras av polska exportstödfonder och affärsbanker.