Abellio vinner uppdrag i Tyskland

Foto: Wikipedia

Den 13 december 2015 tar Abellio över trafiken på ytterligare tre tåglinjer i Thüringen i centrala Tyskland. Abellio har de senaste åren vunnit ett flertal anbudsupphandlingar i mellersta Tyskland och har idag över 65 000 passagerare per dag. Under 2016 kommer antalet dagliga resenärer att öka till 150 000.

Källa: Abellio