SJ utökar samarbetet med Euromaint Rail

Foto: Euromaint

SJ väljer att utöka innehållet i ramavtalet gällande komponentupparbetning och lägger även hjulunderhållet för fordonstyperna X2 och personvagnar hos Euromaint. I mitten av oktober kunde Euromaint berätta att SJ valt Euromaint för upparbetning av boggier gällande fordonstyperna X2 och personvagnar. Nu meddelar SJ att Euromaint även får uppdraget att underhålla hjulen för de fordonsflottorna.

 – Det finns flera starka konkurrenter när det gäller underhåll av hjul i branschen. Därför är det extra glädjande att SJ väljer utöka ramavtalet med oss. Vi ser beskedet som ett bevis på att de är nöjda med vår leverans och med den utveckling vi har gått igenom tillsammans de senaste åren, säger Ove Bergkvist, vd på Euromaint i ett pressmeddelande.

Uppdraget omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll. Liksom boggiuppdraget utförs hjulunderhållet vid Euromaints komponentverkstad i Örebro. Verkstaden ser flera synergier med ett mer omfattande ansvar.