SJ vann upphandling hos Tåg i Bergslagen

Foto: Bombardier

SJ, med Bombardier som underhållspartner, vann upphandlingen av regionaltrafik i Dalarnas, Örebros, Gävleborgs och Västmanlands län.

 Tåg i Bergslagen, TB; binder samman de fyra Bergslagslänen med tåglinjerna Mora – Borlänge, Borlänge – Västerås, Gävle – Mjölby, Örebro – Laxå, Gävle – Hallsberg och Ludvika – Västerås. Med tre miljoner resor per år är trafiken ett viktigt nav i Mellansveriges trafiksystem. Uppdraget till SJ från TiB är att bedriva tågtrafik med bästa möjliga service, ansvara för fordonsunderhåll samt att öka antalet resenärer på alla sträckor med Bombardier som underhållspartner.

– Vi är väldigt glada över det här förtroendet från Tåg i Bergslagen och SJ som inte minst speglar ett förtroende för vår erfarenhet och kompetens när det gäller Regina-tågen vilka har den högsta tillförlitligheten bland regionaltåg i Skandinavien, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardieri ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar 28 stycken fordon och sträcker sig från december 2016 till december 2026 med möjlighet till upp till 12 månaders förlängning. Tåg i Bergslagen samägs av Dalarnas, Örebros, Gävleborgs och Västmanlands län.