Stort intresse för traineesatsning i Norge

Marie Svensli, t.v. Foto: Jernbaneverket

Norska Jernbaneverket har fått mycket positiv erfarenhet av sitt traineeprogram och utvidgar nu programmet med fler platser och fackområden.

Jernbaneverket har fyrdubblat antalet platser i år. Under de senaste åren har 7-8 traineer om året börjat programmet. Under hösten har 19 traineer antagits och nu har man beslutat att utöka antalet platser ytterligare, med sex stycken.  Enligt Jernbaneverket är orsaken till ökningen att intresset är så stort och att ledningen ser att det finns ett behov av större kapacitet.

- Utvidgningen av traineeprogrammet har också sin grund i att de antagna så tydligt visat sitt mervärde för Jernbaneverket, säger Marie Svensli i ett pressmeddelande.