Anna Johansson besöker Västsvenska handelskammaren

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 6 november möter infrastrukturministern Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé i Göteborg. Anna Johansson och Johan Trouvé kommer bland annat att tala om infrastrukturinvesteringar för jobb och stärkt konkurrenskraft.

En mycket stor del av industrins investeringar sker i Västsverige. Via Göteborgs hamn skeppas dessutom 65 procent av landets containrar ut i världen. Att göra infrastruktur-investeringar i Västsverige är därför samhällsekonomiskt lönsamt för hela landet.

Om landets ekonomi ska hävda sig i den hårda globala konkurrensen, har staten inte råd att avstå från bra affärer. Därför arbetar Handelskammaren för att regeringen ska besluta om ökade satsningar på infrastruktur i Västsverige.

Inom infrastruktur verkar Västsvenska Handelskammaren för att:

• Påskynda angelägna investeringar i vägar och järnvägar i Västsverige • Kollektivtrafiken förbättras så att den blir mer attraktiv för näringslivet och dess anställda • Stärka Göteborg som Sveriges logistiknav • Införa flera smarta lösningar för ett bättre utnyttjande av befintliga vägar och järnvägar • Få till stånd byggstart av en ny vägtunnel under Göta älv senast 2013 • Hamnbanan med en ny järnvägsbro byggs ut med start 2013 • Riksväg 40 byggs ut till motorväg till Ulricehamn • En fullt utbyggd E20 genom hela Västra Götaland • Kapaciteten på Västra stambanan ska förbättras avsevärt • Ny järnväg byggs mellan Västsveriges två största städer Göteborg och Borås

Källa: Västsvenska HAndelskammaren, Regeringen