Entreprenör i projekt Västmetron prisades för säker arbetsplats

Helsingfors förlänger sitt Metrosystem västerut till grannstaden Esbo. Karta: Länsimetro

Nyligen utsågs vinnaren i Länsimetros (Västmetron i Helsingfors) tävling ”Den säkraste metrobyggarbetsplatsen”. Tävlingen vanns av SRV Rakennus AB:s byggentreprenad för Björkholmens station. Granskningsperioden varade från början av året till slutet av juni. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den. Vandringspriset utdelades nu för tionde gången.

De pågående entreprenaderna i västmetroprojektets tävling i byggarbetsplatssäkerhet bedömdes utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån på mark- och vattenbyggarbetsplatser). De entreprenadspecifika MVR-mätresultaten hade en vikt på 80 procent och olycksfrekvensen en vikt på 20 procent vid bedömningen av prestationerna under tävlingssäsongen.

Fokus under tävlingssäsongen låg på MVR-mätningarna. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.Källa: Länsimetro