Vete tecknar ramavtal med Jernbaneverket

Foto: Jernbaneverket

Eltels nyförvärvade bolag Vete Signaltjenester AS i Norge har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Jernbaneverket. De kontrakterade områdena avser Region Midt och Region Nord och avtalsperioden är 2016-2019.

Det totala värdet av avtalet väntas uppgå till cirka 9 miljoner euro.

Avtalet omfattar generiska kontroller av befintliga signalanläggningar, som inkluderar såväl kvaliteten som funktionalitet på utrustningen. Tjänsterna omfattar också både korrigerande och akut underhåll. De kontrakterade tjänsterna är av stor betydelse för Jernbaneverket eftersom de omfattar både ökad kapacitet samt säkerhet dygnet runt. Avtalet omfattar också ombyggnad och förändringar av befintliga system.

– Vi är mycket glada över det nya avtalet med Jernbaneverket. Detta är ett utmärkt steg när vi fortsätter att bygga våra resurser för att möta behoven av järnvägsinvesteringar och underhållstjänster i Norge för de kommande åren, säger Fredrik Häggström, vd för Eltel Rail & Road, i en kommentar. .