HH-utredningen uppmärksammas

Foto: sxc.hu

Transporttiden med tåg mellan Stockholm - Oslo kan halveras till tre timmar. Detta skulle gynna de bägge huvudstadsregionerna, skriver flera representanter för stat, landsting och kommuner i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De syftar på en norsk rapport som går under namnet HH-utredningen. I den konstateras det att det finns flera alternativa och billiga resvägar mellan huvudstäderna som kan få ner restiden till under tre timmar.

De pekar även på en rapport som Mälardalsrådet och Stockholms Regionplanekontor har tagit fram: ”Stockholm Oslo – en kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna”, som visar att en infrastruktursatsning mellan de bägge huvudstäderna sannolikt kommer bidra till ett ökat utbyte mellan industrin i Oslo och kunskapsintensiva tjänsteföretag i Stockholm.

41 procent av Sveriges och Norges totala BNP produceras längs stråket som går mellan Stockholm och Oslo och en tredjedel av vår gemensamma befolkning bor där mellan. Företrädarna bakom artikeln menar att genom att halvera restiden skulle fler kunna pendla och utbytena bli större.

Rapporten kommer att visas för Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges infrastrukturminister, i mars.