Många visioner om framtidens kollektivtrafik i Göteborg

Exempel på högbanekoncept. Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. Bild: Västra Götalandsregionen

Just nu pågår en stor medborgardialog, Next Stop 2035, om hur kollektivtrafiken ska se ut i Göteborg; Mölndal och Partille om 20 år. Totalt genomförs drygt 30 fokusgrupper med medborgare, högstadieelever, näringsliv och de funktionsnedsattas organisationer. Hittills har dialogen varit en stor framgång och den pågår fram till 8 november.

Linbana över älven – kan det funka? Hur ska spårvagns- och busstrafiken utvecklas? Sedan ungefär två år pågår arbetet med att ta fram förslag på hur framtidens kollektivtrafik ska byggas ut och utvecklas i tätortsområdet Göteborg, Partille och Mölndal. Behovet är uppenbart. År 2035 beräknar man att det i området kommer att bo 200 000 fler människor än i dag och nu handlar det om att få in medborgarnas synpunkter.

I mitten av oktober hade nästan 5000 göteborgare, Mölndals- och Partillebor – så många har hittills tyckt till om hur framtidens kollektivtrafik ska se ut. Bakom Next Stop 2035 ligger Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Dialogen handlar både om vilka kvaliteter man vill att kollektivtrafiken ska ha samt vilka trafikslag man föredrar – som resenär såväl som boende. Bland det deltagarna får ta ställning till är bland annat linbana, snabbspårväg, snabba stombussar samt högbana. Åsikterna kommer sedan att ligga till grund för den målbild för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille som ska beslutas under 2016.