Norge ansluter till europeisk godskorridor

Den norska godshanteringen utgår från Alnabru-terminalen, Oslos huvudterminal för transport av varor. Foto: Wikipedia/Willhelm A

I december ansluter Norge till den europeiska godskorridoren för järnväg, Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor, (Scanmed RFC), mellan Oslo / Stockholm och Palermo i Italien via Malmö-Köpenhamn-Innsbruck-Verona. Det är ett resultat av EU: s ansträngningar för att underlätta gränsöverskridande trafik på järnväg - utan att järnvägsbolagen hämmas av nationella regler och system.

Scanmed RFC är den längsta av de nio godskorridorer som etableras i det europeiska järnvägsnätet. Korridoren ScanMed RFC löper från Stockholm/Oslo till Palermo på Sicilien. Syftet är att underlätta för gränsöverskridande transporter på järnväg.

En av de stora fördelarna med ScanMed RFC (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor) är att det ska bli mycket enklare att köra godståg över de nationella järnvägsnäten. Detta eftersom operatören bara behöver ansöka om tågläge på ett enda ställe, i den så kallade Corridor One Stop Shop (C-OSS) som kommer att finnas i Tyskland.

Ledningen består av representanter från infrastrukturhållare i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien och leds av Lars Stenegard, Trafikverket.

 

- Vi tar ytterligare ett steg mot att uppfylla det övergripande målet att flytta allt fler varor från väg till järnväg, sammanfattar Jernbaneverkets Bjørn Kristiansen, tillika ordförande i Scanmed RFC.