Eltel vinner kontrakt för väg och järnväg i Norden

Foto: Eltel

Eltel har vunnit fem kontrakt inom väg- och järnvägsektorn i Danmark, Sverige och Finland. Kontrakten avser leveranser av elektrifiering, kommunikation, signal- och säkerhetssystem. Värdet av kontrakten uppgår till 15 miljoner euro.

Den danska vägmyndigheten (Vejdirektoratet) har beställt en installation av ett nytt intelligent trafiksystem (ITS) för den nya motorvägen norr om Silkeborg i Västdanmark. Eltels del av projektet omfattar övervakning- och olycksdetekteringssystem, datakommunikationssystem, avbrottsfri strömförsörjning samt detaljerad implementationsutformning, testning och driftsättning. Projektet är planerat att starta i oktober 2015 och slutföras i slutet av 2016.

Det danska banverket (Banedanmark) har tecknat ett avtal om att bygga en järnvägslinje mellan Nyborg och Odense. Eltel kommer att fungera som underleverantör till ett konsortium bestående av Strukton Rail och Arkil A/S. De tekniska installationerna omfattar bland annat ett kontaktledningssystem, system för spårväxelvärme, hastighetsreglerande system och driftsättning av signalsystem. Projektet är planerat att utföras under 2016.

Det svenska Trafikverket har beställt projektering och installation av ett ledningssystem för spårväxelvärme. Installationerna består av cirka 170 stationer i södra Sverige och genomförandet planeras ske från 2015 fram till 2018. Dessutom kommer Eltel att leverera rikstäckande detektorsystem avseende radiofrekvensidentifiering (RFID) för 60 geografiska platser i Sverige.

Den finska transportmyndigheten (Liikennevirasto) har valt Eltel som avtalspartner avseende elektrifiering av järnvägen mellan Jakobstad och Bennäs samt ny elektrifiering för transporter mellan Jakobstad och dess hamn. Projektet är planerat att utföras under 2016.