Kina kan knyta samman hamnar i Tanzania

Tanzanias och Ugandas regeringar har ingått samförståndsavtal (MoU) med det kinesiska företaget China Civil Engineering Construction Corportation om en förstudie av en 880 km lång järnväg.

Järnvägen skulle förbinda hamnen i Tanga i norra Tanzania med en ny tågfärjeterminal i Musoma, som ligger vid Victoriasjön som har gränser till både Tanzania och Uganda. Kostnaden för järnvägen beräknas till motsvarande 26 miljarder kronor.

Den nya järnvägsförbindelsen skulle bland annat hantera gods från både Uganda och Sydsudan är tanken. Upprinnelsen till projektet är bland annat de långvariga problemen för Uganda att få gods från hamnen Mumbasa.