Tågpersonal i Holland får kroppskameror

Foto: NS

Den holländska järnvägsoperatören NS kommer att utrusta sin tågpersonal med kroppskameror av typen CCTV som registrerar bade ljud och videosekvenser. Det sex månader långa försöket syftar till att komma tillrätta med aggressiva beteenden mot tågper-sonal efter ett antal våldsamma incidenter förra året. Personalen kan sätta på kameran i osäkra situationer och data överförs live till NS kontrollcenter.

– Försöket kommer att visa om kroppskameror har en våldsdämpande effekt i svåra situa-tioner och om de ger en extra trygghet för våra kollegor. Erfarenheter från andra länder och polisen är positiva, säger Frank Reitsma, säkerhetschef på NS.