”Jönköping blir Götalandsbanans medelpunkt”

Jönköping C. Foto: Christer Wiik

Jönköping får en av Europas största centralstationer när den nya Götalandsbanan står klar. Med cirka 100 avgångar per dygn blir Jönköping en viktig medelpunkt i resandet. Detta framkom vid ett seminarium som arrangerades av Götalandsbaneorganisationen under mässorna Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road.

  - Jönköping blir ett nytt travel center, menar Anders Lundberg, seniorkonsult på Sweco. Tre storstäders yttertrafikzoner kommer att mötas i Jönköping. Han uppmanar näringslivsansvariga att engagera sig i planeringen av södra Munksjön och övriga stadsutvecklingsprojekt i regionen.

När nya Götalandsbanan står klar kommer avstånden mellan regioner, städer och landsbygd att suddas ut. Diskussionerna kring höghastighetståg och framförallt Götalandsbanan har tagit ordentlig fart runt om i Sverige nu. Tidigast 2021 kommer byggstart ske i Jönköping och planen för hela Götalandsbanan är 2031.

För att påskynda arbetet har Götalandsbaneorganisationen bildats. I organisationen ingår fyra större kommuner, Göteborg, Borås, Jönköping och Linköping tillsammans med Stockholms läns landsting. Detta är ett sätt att knyta ihop kommunerna och samarbete för att bli starkare och ta lärdom av varandra.

Den 1 oktober lämnade Götalandsbaneorganisationen in sin nyttoberäkning in av organisationen där man fått berätta vilken nytta man har av höghastighetsjärnvägen i regionen. I februari inleds förhandlingar som ska avgöra vem som finansierar vad, både när det gäller infrastruktur i storstäderna och de nya höghastighetsjärnvägarna, hur utbyggnaden av höghastighetsjärnvägarna ska se ut samt var bostäderna ska byggas.