Huskvarna ny destination för SJ:s snabbtåg

vy över Huskvarna i Jönköpings kommun. Foto: Wikipedia

Efter en stark resandeutveckling i Jönköpingsregionen lanserar SJ Huskvarna som ny destination med start i december 2016.

– Vi har sett en väldigt positiv resandeutveckling i regionen det senaste året och vi ser också ett ökat intresse för pendling. Huskvarna är en viktig knutpunkt och erbjuder goda parkeringsmöjligheter för affärspendlarna, därför inför vi för första gången Huskvarna som en ny destination med snabbtåget, säger Maria Rosendahl, affärschef på SJ.

Från och med december gäller den nya tågtidtabellen och i samband med framtagandet av den har SJ sett potentialen med ett uppehåll i Huskvarna:

– Resandet har ökat främst mellan Jönköpingsregionen och Östergötland. Resor till och från Linköping ökar med nästan 30 procent och Norrköping med dryga 20 procent. Det blir därför naturligt att satsa ytterligare på regionen, fortsätter Maria Rosendahl.

– Jönköping är viktigt för Sveriges näringsliv med både stora koncerner samt mindre och medelstora företag. Det är viktigt med ett brett utbud av kommunikationer för att vi ska kunna fortsätta växa och attrahera fler att bosätta sig här. Därför är det bra att SJ stannar med snabbtåget i Husqvarna, då resandet förhoppningsvis ökar och således bäddar för ännu fler tåganslutningar, säger Jönköpings kommunalråd Ann-Marie Nilsson.

Det blir en avgång och ankomst per dag med SJs nyaste snabbtåg SJ3000 på för affärsresenären fördelaktiga tider och trots att SJ tidigare aldrig har stannat i Huskvarna tror man redan nu på en fortsatt satsning:

– Vi tror på Huskvarna och vår ambition är att fortsätta underlätta för resenärerna i regionen. Vi följer utvecklingen noga och både hoppas och tror på att kunna utöka under de kommande åren, avslutar Maria Rosendahl.

Trafiken till och från Jönköpings station kommer vara oförändrad under 2017.