Fler lagar väntas för att integrera Europas järnvägar

EU-kommissionen tycker att järnvägen skulle kunna göra mycket mer för Europa – genom att bli snabbare, punktligare och effektivare. Kommissionen är samtidigt bekymrad över att järnvägen inte utnyttjas till sin fulla kapacitet, särskilt på långa och medellånga sträckor. Och det gäller såväl gods- som passagerartrafik. Det sade EU-s transportkommissionär Siim Kallas som talade på konferensen European Railway Awards som hölls i Bryssel i går.

Vi måste skapa ett enda europeiskt järnvägsområde där järnvägsoperatörer kan tillhandahålla sina tjänster över gränserna, framhöll Kallas.

Ett enda europeiskt järnvägsnät skulle kunna bygga broar mellan öst och väst, norr och söder, men hindras i dag av olika spårvidder, signalsystem och elektrifieringar.

Kallas bekräftade dessutom att EU-kommissionen senare i år kommer att presentera flera lagförslag som “kommer att stimulera skapandet av ett enhetligt järnvägsområde för vissa välbehövliga förändringar i EU:s järnvägssektor”.