Huddinge satsar stort i Sverige-förhandlingen

Visionsbild på spårväg i Flemingsberg i Huddinge kommun. Bild: Flemingberg.se

Huddinges kommunfullmäktige har vid ett extrainsatt sammanträde beslutat att lämna in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. Huddinge kommun prioriterar infrastrukturprojekten spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande i Huddinge och södra Stockholm.

 – Vi är beredda att ta på oss ledartröjan för södra Stockholms bostadsutveckling, vilket är en avgörande förutsättning om regionen ska fortsätta växa. Med de tre infrastrukturprojekten möjliggörs byggandet av 20 000 nya bostäder i attraktiva lägen, bättre förutsättningar för fler arbetsplatser och företagande. Infrastruktursatsningarna knyter även ihop kommunen och regionen vilket ger en bättre sammanhållning, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Huddinge kommun har noggrant utrett hur de prioriterade objekten är tänkta att bidra till Stockholmsregionens framtida utveckling.

– Blir Flemingsberg till en nod för regionaltåg, fjärrtåg samt kollektivtrafik såväl inåt city som tvärgående kommer 600 000 invånare i södra Stockholm snabbt nå fler arbetsplatser samtidigt som företagen får ett större rekryteringsunderlag. Med ett stopp för höghastighetståg kommer även Göteborg, Malmö och Köpenhamn nås på tider som kan konkurrera med flygets. Även omvänt kommer Stockholmsregionens, Mälardalens och övriga Sveriges tillgång till de fyra akademierna som redan idag finns i Flemingsberg och de 20 000 nya planerade arbetsplatserna öka väsentligt, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Under hösten går Sverigeförhandlarna igenom alla intresseanmälningar. Förhandlingarna kring de objekt som väljs ut påbörjas under våren 2016 och avslutas under 2017.