Trafikverket skjuter fram prognos om spårfelet på Västra stambanan

Göteborgs Central. Foto: Christer Wiik

Sedan 22 september är trafiken avstängd på ett av spåren på Västra stambanan, sträckan Alingsås till Göteborg. Felet påverkar trafiken på sträckan Göteborg – Stockholm, och Göteborg – Västerås - Stockholm. Trafikstoppet gjordes av säkerhetsskäl då ett rälsbrott uppstått i ny räls. Trafikstoppet har lett till inställda tåg, förseningar och spårändringar på sträckan.

Tidigare i veckan genomfördes en okulär besiktning, inga synliga fel upptäcktes. I natt har ultraljudsprovning skett på hela spårsträckan och resultatet av analysen väntas inom kort. Utöver det har bitar av rälsen skickats för analys och det resultatet väntar vi på men det kan ta längre tid.

Rälsbrottet skedde vid en svetsskarv. Brottets utseende avviker från det normala. Under arbetet med sommarens spårbyte på samma sträcka uppvisades en annan avvikelse vid kapning av räls. Dessa två händelser kan vara en indikation på materialfel, men det kan också handla om någon annan typ av fel. I väntan på analys har trafiken stoppats för att utesluta att det är ett materialfel som kan vara en säkerhetsrisk. Säkerheten går alltid först, meddelar Trafikverket.

Källa: Trafikverket, SJ