Kina rustar upp Argentinas godsinfrastruktur

Foto: Matías Chiodini/Wikipedia Commons

Kina kommer att fördubbla sin finansiering av Argentinas järnvägsnät för godstransporter. En avsiktsförklaring har nyligen undertecknats mellan det kinesiska statliga bolaget China Machinery Engineering Corporation och argentinska staten.

– Det här är andra delen av ett 2,4-miljardersprogram som vi kommer att använda till att investera i att förnya spår och godstransporter för järnvägsinfrastruktur via argentinska företag, sade Argentinas infrastrukturminister Florencio Randazzo på officiellt besök i Kina.

Första delen av finansieringen genom det kinesiska bolaget har redan använts till att rusta upp 3000 kilometer spår, reparera vagnar och till inköp av nya lok och vagnar som byggs i Kina.