Nytt avtal om upphandlad tågtrafik i Finland

Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik

Det finska kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016–2019. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2015.

Från och med den 27 mars 2016 upphandlar KM inte längre trafik på rutterna Joensuu–Nurmes, Tammerfors–Keuru och Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki. Rutten Pieksämäki–Joensuu förkortas till rutten Pieksämäki-Varkaus. Tågturerna blir färre på rutterna Riihimäki–Lahtis, Hangö–Karis, Kouvola–Kotka hamn och Kajana–Uleåborg.

Inom närtrafiken i Helsingforsregionen dras trafiken med Y-tåg in och H- och R-tågen slås samman till en R-linje. Tågturerna till Saunakallio och Ainola i Träskända fördubblas. Tågen slutar stanna i Purola i Träskända och i Nuppulinna i Tusby. För den nya avtalsperioden planerar man nya snabba, turer för arbetspendlingen mellan Riihimäki och Helsingfors.

Tågtrafiken upphör nu helt på 28 stationer av de sammanlagt 200 stationerna i Finland. Många av de stationer som läggs ner har mycket små passagerarmängder. 

Tidtabellerna för den avtalstrafik som KM upphandlar och den trafik som hör till den allmänna trafikplikten preciseras under höstens lopp.

Avtalet finslipas i höst och ska därefter godkännas av statsrådets finansutskott.

Källa: VR