Seko riktar kritik mot statsmakterna

Foto: Christer Wiik
Sekos förbundsordförande Janne Rudén. Foto: Urban Orzolek

Seko, fackföreningen för service och kommunikation, anser att det är dags för en ny organisationsmodell för järnvägssektorn. ”Trafikverket måste ges de resurser och den organisation som är nödvändig för att skaffa sig koll på läget i spåren” Det skriver Sekos förbundsordförande Janne Rudén i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Janne Rudén, hänvisar i sin debattartikel bland annat till järnvägsutredaren Gunnar Alexandersson delbetänkande ”Koll på anläggningen” som publicerades i våras och som sedan dess har varit ute på en remissrunda.

Delbetänkandet riktar, enligt Rudén, kritik mot Trafikverket och hur järnvägsunderhållet fungerar i dag. Rapporten pekar på brister i många delar: ledarskap, beställning, planering, uppföljning samt kontroll av anläggningen. ”Seko delar här utredarens uppfattning. Järnvägen fungerar dåligt och Trafikverket har inte den organisation som krävs för att få underhållet att fungera tillfredsställande” skriver debattartikelförfattaren.

Janne Rudén hävdar också att för att få ett bättre fungerande järnvägsunderhåll bör delar av underhållet in som en enhet under Trafikverket.” Detta i syfte att myndigheten ska få egna resurser för att bedriva åtgärder i spår. Främst behöver Trafikverket resurser för att utföra det avhjälpande underhållet. Men egenregiorganisationen bör även omfatta delar av det förebyggande underhållet samt även reinvesteringar” skriver Rudén.

 Han är också kritisk till Alexanderssons förslag om en avpolitisering av järnvägsfrågan, ”att Trafikverket fortsatt själv ska kunna avgöra om egen regi eller utförande med externa entreprenörer är att föredra vid varje särskild situation”

Enligt Janne Rudén är det dags för en ny modell och han skriver följande: ”Trafikverket måste ges de resurser och den organisation som är nödvändig för att skaffa sig koll på läget i spåren. Med en egen organisation som kan åtgärda fel i järnvägsspåren kommer myndigheten ha anställda som, bokstavligt talat, går i spåren och ser järnvägsspåren status samt ser vad som krävs för att tågen ska gå i tid”

 

Läs mer på svd.se