Regionråd vill se bro vid Stora Helvetet

Järnvägsbanken Stora Helvetet på västra Mittbanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket ska snart ta ett beslut kring en permanent lösning för området Stora Helvetet vid Mittbanans gräns mot Norge. Region Jämtland/Härjedalen vill vara med och påverka.  Det skriver Östersunds-Posten, ÖP.

Järnvägsbanken på Mittbanan väster om Storlien (Stora helvetet), har under en längre tid varit utsatt för rörelser/sättningar som Trafikverket har under ständig bevakning.

Rörelserna i spåret följs noga med regelbundna mätningar på plats och det finns även ett installerat skredvarningssystem. Arbetet för att hitta en ny funktion för sträckningen är påbörjat. Regeringen har särskilt tilldelat 100 miljoner till detta, som eventuellt kan komma att växlas upp med EU-finansiering.

Enligt ÖP så har regionrådet Robert Uitto (S), skrivit ett brev till Trafikverket, där det betonas med största vikt att Trafikverket bör välja en bro i stället för en bank som lösning.

"Fördelarna med bro är många: Mindre kurvradie, mindre åverkan i fjällterrängen, mindre snödrevdrivor men framför allt blir trafikuppehållet under byggnadstiden mycket liten", står det bland annat i brevet, skriver ÖP.

Enligt ÖP så påpekas det också hur viktigt det är med en fungerande järnvägsförbindelse inför alpina VM i Åre och skidskytte-VM i Östersund 2019.

"Bro-alternativet förefaller som det långsiktigt mer hållbara, bland annat ger det bättre förutsättningar för större tåg, exempelvis godståg och nattåg", står det även i brevet, skriver ÖP.

Källor: Östersundsposten, Trafikverket