Inlandsbanan summerar sommaren

Foto: Jocke Lagerkrantz

Efter avslutad säsong kan Inlandsbanan konstatera att den har överträffat alla förväntningar både resultat- och genomförandemässigt. Det ekonomiska resultatet ligger väl över budget och de resenärsenkäter som gjorts visar på en fortsatt hög kundnöjdhet. Antalet resenärer 2015 var i princip lika som i fjol trots en kortare säsong, vilket innebär en mycket högre beläggningsgrad per rullande vagn än under tidigare år. 

Skillnaden i resmönstret i år är att paketresenärerna minskat något medan enstaka biljetter och Inlandsbanekort ökat rejält.

I och med det ökande intresset för vildmark och aktiv turism ser Inlandsbanan, som går genom Sveriges mest attraktiva friluftsområden, en enorm utvecklingspotential. Syftet med en kortare säsong i år var bland annat att skapa utrymme för att se över verksamheten, rutiner och logistik för att få fram underlag till det pågående utvecklingsarbetet. Det handlar t ex om att anpassa produktutbudet samt se över planering och beläggning för en optimerad platstillgång på tågen. Vi har jobbat intensivt med att rusta för framtid och utveckling och räknar med ett kraftigt ökat resenärsantal 2016.

Slutsummeringen av 2015 års sommartrafik blir att det gått som på räls och med de plattformar som lagts och de förbättringar som skett har vi alla förutsättningar att få en riktigt bra turistsommar nästa år.