Kommersiell tågrafik startar i Afghanistan

Kommersiell godstrafik har startat i det krigshärjade Afghanistan mellan städerna Hairatan och Mazar-i-Sharifm. Det är en 75 km lång bana.  I samband med driftstarten invigdes också en ny godsterminal i Naibabad.

Den första godstransporten innehåll nio vagnar lastade med mjöl från Kazakhstan och tre med timmer från Sibirien. Omedelbart efter ankomsten började man lossa av godset på terminalen.

Godsbanan har officiellt varit i operativ drift sedan mitten av 2011, men de första testvagnarna anlände Mazar-i-Sharif i december. Operatör är Uzbekistans statliga järnvägsbolag, UTY, som förra året tilldelades en treårig koncession. UTY måste dock invänta det formella säkerhetsgodkännandet innan de kunde börja köra i kommersiell trafik. UTY har även byggt godsbanan med stöd från asiatiska utvecklingsbanken och afghanska staten.