Anna Johansson besöker Norge

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Samarbete om gränsöverskridande infrastruktur står i fokus för infrastrukturministern i Norge tisdagen den 8 september. Under besöket träffar Anna Johansson Norges infrastrukturminister Ketil Solvik Olsen för ett bilateralt möte. Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter och tala infrastrukturplanering i Norge och Sverige.

 – Norge och Sverige har en lång och god erfarenhet av ömsesidigt berikande samarbete, så även inom transport och infrastruktur. Vi ser det som angeläget att intensifiera samarbetet om transporter med de nordiska länderna för att öka transporteffektiviteten och utveckla den gränsregionala tillgängligheten. Regeringen prioriterar fler jobb och det är angeläget att bredda arbetsmarknaderna för de som bor vid gränsen, säger Anna Johansson.

Under besöket i Oslo möter Anna Johansson också Arbeiderpartiet.