Tyréns projekterar totalentreprenad till Sveab

Foto: Trafikverket

Trafikverket har gett Sveab en totalentreprenad av en 14 km lång järnvägssträcka mellan Eslöv och Teckomatorp. Uppdraget gäller en spår- och kontaktledningsupprustning av Marieholmsbanan och Tyréns avser att upprätta bygghandlingar till ett värde av cirka åtta miljoner kronor.

Projektet, som är upphandlad av Trafikverket tillsammans med Sveab som entreprenör, gäller spår- och kontaktledningsupprustning av Marieholmsbanan mellan Teckomatorp och Eslöv.

I Marieholm kommer en ny hållplats för Pågatågstrafik och ny gång- och cykelväg under järnvägen att byggas. Eslöv får en gång- och cykeltunnel samt en tunnel för biltrafik.

Tyréns uppdrag innefattar att ta fram bygghandling för järnvägsanläggningen, ersättningsvägar för slopade plankorsningar och tre nya järnvägsbroar.

– Utöver att ta fram bygghandlingar, kommer Tyréns även att ta hand om idrifttagningen av järnvägsanläggningen och upprätta förvaltningsdata över anläggningen, säger Mathias Ekenberg, uppdragsledare på Tyréns.

Projektet är värt cirka åtta miljoner kronor i en entreprenad värd 120 miljoner kronor. Uppdraget löper från juni 2015 fram till utförd slutbesiktning vintern 2016/2017.