Startdatum för Västmetron fastlagt

Foto: Christer Wiik

Om ett drygt år, den 15 augusti, startar metrotrafiken längs sträckan Gräsviken - Mattby. Då ska stationerna Björkholmen, Drumsö, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby stå klara. Stationerna färdigställs under det första kvartalet 2016.

Västmetron kommer att köra i tunnel under marken under hela den 13,5 kilometer långa sträckan Gräsviken-Mattby. Det som kan fördröja tidtabellen är om driftövervakningssystemet inte blir klart i tid. Systemet som ser till att tågen kör längs lediga spår så att kollisioner undviks produceras av Mipro Oy.

– Men det ser ut att bli färdigt i tid, säger Arttu Kuukankorpi, chef för linjer och tidtabeller på Helsingforsregionens trafik till finska radion.

För närvarande byggs sträckan ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. De nya stationerna är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo.

Följande byggfas blir den sju kilometer långa sträckan mellan Mattby och Stensvik. De nya stationerna på sträckan är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Just nu finslipar den finländska huvudstadens lokaltrafikföretag HRT på tidtabellerna för anslutningstrafiken till metrostationerna. Under hösten kommer man att upphandla anslutningstrafiken.

Det andra skedet i Västmetrobygget är en förlängning av banan från Mattby till Stensvik.

– Resten av sträckan står klar tidigast 2020. Där har byggandet bara börjat, säger Kuukankorpi.