Tunneln till Tallinn bedöms som realistisk

Bild: Sweco

För första gången finns en preliminär budget för tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn.

- Hektaren är ungefär de samma som i Fehrman Bält-förbindelsen, vilket visar att det är realistiskt, sade Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors, till Yle.

Enligt honom behövs det en snabb järnvägsförbindelse mellan Norden och Centraleuropa på den östra sidan om Östersjön. Sauri är en av förespråkarna till den så kallade Tallinntunneln. På estniskt håll anser man dock att det är Finland som har största nyttan av projektet och bör därför stå pengarna.

Sauri ansåg att såväl den planerade Rail Baltic, en järnväg från Tallinn till Mellaneuropa, och den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland gör Tallinntunneln aktuell. En första bedömning av budgeten för Tallinntunneln ligger på 9-13 miljarder euro.

Fehrman Bält-förbindelsen uppskattades år 2010 kosta totalt 6,1 miljarder euro. Tallinnförbindelsen skulle kunna bli färdig under 2030-talet.

Om tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn blir av öppnar det upp för en snabb förbindelse till Centraleuropa. Resan till Tallinn beräknas ta 30 minuter, och på under två timmar är man i Riga.

Enligt Sauri bör prissättningen vara sådan att tågen kan konkurrera med lågprisflygen. Tunneln innebär också att Helsingfors och Tallinn som städer kommer närmare varandra.