Stor omorganisation inom DSB

Foto: Nils Lund/Wikimedia Commons

Danska DSB genomför just nu en stor omorganisation.  Förändringarna  kommer att tydliggöra DSB: s fokus på kärnverksamheten och samlar huvudansvaret för detta i två huvudområden: "Drift" med fokus på drift och underhåll, samt "Kommerciel" med fokus på kunder, produkter och intäkter.

Samtidigt inrättas ny enhet inrättas: "Strategi och tågmateriel” under ledning av direktör Jürgen Müller, som tillträder den 1 oktober. En enhet kommer att samla DSB: s strategiska arbete och arbeta med utveckling av befintligt tågmateriel samt inköp av nytt.

Förändringen innebär att DSB integrerar drift och underhåll i en driftsorganisation, som leds av den nuvarande driftchefen Anders Egehus. Det innebär att den nuvarande chefen för underhåll Steen Schougaard Christensen lämnar DSB.