Tel Aviv bygger nytt spårvägsnät

Illustration av Tel Avis framtida spårväg. Bild: Tel Aviv Light Train Project

Israeliska kuststaden Tel Aviv har börjat bygga stadens spårvägsnät. Byggandet av den första Röda linjen startade för en månad sedan efter flera år av planering.

En rad av nya trafikarrangemang gäller sedan starten i början av augusti i Tel Aviv. Det innebär att flera större gator är stängda helt eller öppna enbart för privat fordontrafik eller har omvandlats till enkelriktade gator på grund av arbetet som pågår längs Allenby Street.

 - Vi är fast beslutna att förändra kollektivtrafikens verklighet i Tel Aviv. Jag åtar mig utmaningen och tar ansvar för att vi klarar av att bygga 33 stationer, varav tio under jorden, inom i sex år, sade Israels transportminister, Yisrael Katz vid en ceremoni inför byggstarten.

Spårvagnsnätet i Tel Aviv blir landets andra i ordning. Det finns redan ett välfungerande nät i huvudstaden Jerusalem. Där trafikerar spårvagnar från Bombardier, som också kommer att leverera den rullande materielen för Tel Avis linjenät i form av Flexity 2. Vagnarna kommer att sättas ihop i ett 75 m långt spårvagnståg.