Nu ska järnvägsbron i Ängelholm repareras

Foto: Ängelholms kommun

Järnvägsbron i Ängelholm är gammal och i behov av underhållsåtgärder. Från den 1 september till den 31 oktober kommer bron hållas avstängd för all trafik, för gående och cyklister. Bussarna kommer att köra annan väg och Skånetrafiken inrättar tillfälliga hållplatser.

 För att klara framtidens användning måste Järnvägsbron, som binder ihop Ängelholms centrum med stationsområdet, renoveras.

– Koner ska röjas och fogas, tätskikt och beläggning bytas ut och hela bron ska slammas om. Vattenledningen under brobaneplattan ska bytas ut, säger kommunens projektledare Helena Persson.

Bron kommer att vara avstängd för all trafik, för gående och cyklister från och med den 1 september till och med den 31 oktober. Tydlig skyltning kommer att visa alternativa vägar för både fordon, fotgängare och cyklister i god tid på angränsande vägar.