DSB får ny programdirektör för inköp av tåg

Foto; DSB

Jürgen Müller tillträder den 1 oktober den nya befattningen som programdirektör för upphandling av tåg för DSB. Befattningen har tillkommit genom ett avtal mellan staten och DSB som säger att DSB  under det kommande avtalsperioden ska påbörja upphandling av elektrisk utrustning, då nuvarande dieseltåg kommer att utrangeras på linjer som nu elektrifieras. Det är detta arbetet som Jürgen Müller kommer at leda.

Jürgen Müller har tidigare arbetat på McKinsey & Co i Tyskland och Sverige.  

- Jag är glad över att vi har fått internationellt erfaren kapacitet med Jürgen Müller som ska förbereda och påbörja inköp av eltåg. Det är ett av de viktigaste projekten för DSB på senare tid. Köpet av eltåg är en förutsättning för att kortare restider ska kunna bli verklghet, säger DSB: s vd Flemming Jensen i ett pressmeddelande.