Ny sydafrikansk järnvägslinje

Sydafrikanska tåget Blue-Train, vid Kapstadens Table-Mountain. Foto: SA Tourism Org.

En 146 kilometer lång järnvägssträcka skall byggas mellan Sydafrika och Swaziland. Huvudsyftet är att minska kostnaderna för affärsverksamhet mellan de två länderna.Swazilands företagare och affärsägare, som importerar det flesta av sina varor från Sydafrika, räknar med att ny spårbunden infrastruktur stimulerar även konsumtionen genom att priserna på råvaror sjunker i takt med minskade transportkostnader.– Det finns godståg i Sydafrika, men de används inte så ofta för transporter eftersom kapaciteten på järnvägen är relativt begränsad. Dessutom ägs tågen av ett par stora bolag, som behärskar marknaden, säger företagaren Sibusiso Sibandze. Järnvägen kommer att löpa från sydafrikanska staden Lothar till Sidvokodvo i Swaziland. I samband med presentationen av projektet i Johannesburg sade Sydafrikas minister för offentliga företag, Malusi Gigaba, att hans land kommer att stå för tre fjärdedelar av de två miljarder dollar järnvägen kommer att kosta. Resten betalas av Swaziland.– Bygget startar nästa år och avslutas under 2016. Transportkostnaderna är alldeles för höga i detta land. Företagens lönsamhet är i högsta grad beroende av dessa kostnader, säger vice ordföranden i Swazilands företagarförening, Hezekiel Mabuza. Swaziland importerar mer än 80 procent av sina varor från Sydafrika, som i sin tur importerar cirka 70 procent av Swazilands export, däribland kol, socker, nötkött och citrusfrukter. Det blir dock transporter av kol som kommer att dominera verksamheten på den nya järnvägen. Nyligen blåste landet nytt liv i en gammal järnmalmsgruva och företaget Salgaocar i Swaziland är i färd med att etablera ytterligare en upparbetningsanläggning för att kunna utvinna viktiga mineraler från en tidigare nedlagd gruva. Företagare är minst sagt entusiastiska över den nya järnvägslinjen mellan Sydafrika och Swaziland, som kallas Swazilink. Järnvägen ses som en frisk fläkt av regionens transportbransch eftersom den förväntas skapa en mängd nya arbetstillfällen för många människor och därmed även förstärka ekonomin i de två länderna.Cirka 63 procent av Swazilands 1,1 miljon invånare lever under fattigdomsgränsen kring två dollar per dag. Landet drabbades hårt av de senaste årens globala recession. Swaziland förlorade 60 procent av intäkterna från Södra Afrikas tullunion. Utländska direktinvesteringar är mycket låga samtidigt som den ekonomiska tillväxttakten är lägre än två procent.– Vi är mycket glada över att Swaziland kan delta i denna utveckling, eftersom järnvägen kommer också att öka mängden av gods som transporteras i hela regionen, säger verkställande direktör i Swazilands handelskammare, Zodwa Mabuza.Sydafrikas järnvägar, vägar, hamnar, flygplatser och oljeledningar kontrolleras av Transnet, landets största statsägda företag. Delar av Transnet skall privatiseras, men tidpunkten är osäker. De sydafrikanska järnvägarna förfogar över cirka en tredjedel av spårlängden i Afrika söder om Sahara. En snabbtågslinje, bland annat med lyxvagnar för turister, byggs mellan Johannesburg och Pretoria. Landsvägsnätet är visserligen omfattande, men i tidigare svarta områden är vägarna ofta dåliga och framkomligheten till exempel för långtradare är mycket begränsad.