Fler norska stationer får SMS-abonnemang för pendelparkerarna

Gulskogen station är en av de järnvägsstationer i Norge som har infört nya SMS-betalningssystemet. Foto: Njål Svingheim

Norska Jernbaneverket inför nu SMS-betalning vid pendelparkeringsplatserna vid Gulskogen, Brakerøya, Drammen och Tønsberg stationer. Via SMS-betalning får bilisten en dekal att fästa på bilrutan och inköpet behövs bara genomföras en gång, för de resenärer som har års,-månads- eller veckokortsabonnemang hos NSB.

Jernbaneverket vill nu bygga ut systemet så att det är kompatibelt med alla stationer i det norska järnvägsnätet.