Israeliska järnvägar satsar på nya godslok

Foto: TZV Gredelj

Israeliska järnvägar (ISR) har beställt sex diesellok av typen GT26CW-2 från kroatiska TZV Gredelj, ett dotterbolag till amerikanska National Railway Equipment. De två första loken har redan leverats. Företaget har option på att leverera ytterligare sex godslok till ISR.

Loken kommer att ersätta ISR:s befintliga lokflotta med mer än 50 år gamla lok. Loken kommer bland annat att användas för att dra containertåg mellan hamnarna i Haifa och Ashdod, upptill 500 TEU om dagen.

ISR räknar med att transporterna av avfall och sand kommer att öka från nuvarande 1500 ton om dagen till 3000 ton om dagen 2016. Dessutom kommer loken att behövas för att transportera stenmaterial från norra delen av Israel till Ashdod där en ny hamn kommer att byggas.