Full verksamhet i Tillberga Depå

Foto: Jernhusen

Nu har Jernhusen dragit igång full verksamhet i Tillberga Depå. Dessutom har depån fått nya funktioner. Jernhusen har bland annat investerat i en ny svarv för underhåll av tåghjul. Detta ska kunna bidra till att fler tåg får kortare sträcka till en underhållsverkstad med svarvkapacitet. Behovet av svarvkapacitet är stort i landet och svarven i Tillberga Depå är bland annat byggd för att avlasta trycket på den svarv som finns i Hagalunds Depå i Solna. Swedtrac har kontrakterats som entreprenören för utföranden av svarvarbeten i Tillberga.För cirka sex år sedan fanns tankar om nedläggning av Tillberga Depå. Den dåvarande entreprenören flyttade sin underhållsverksamhet och 100 anställda förlorade sina arbeten. Idag då Jernhusen investerar i underhållsdepåer för tåg så har detta skapat omkring 50 arbetstillfällen på Tillberga Depå. Dessa utgörs främst av anställda inom Swedtrac.