Singapore utdelar kontrakt för nya tåg och signalsystem

Foto: Theo Calvin

Singapore har delat ut kontrakt för leverans av 34 nya tåg för att förbättra kapaciteten i landet. Landets transportmyndighet har gett ett Alstom Transport-konsortium två kontrakt på motsvarande 1,2 miljarder och 728 miljoner kronor.

Tågen kommer att levereras successivt från och med 2015. Enligt transportmyndigheten kommer tågkapaciteten att öka med 70 procent under rusningstid på en av linjerna.

Singapore har samtidigt beställt en uppgradering av signalsystemet, ett kontrakt som gått till Thales Solutions Asia.