Höghastighets-projekt mellan Kuala Lumpur och Singapore tar form

Koreanskt höghastighetståg, KTX-2. Tillverkaren är en av möjliga budgivningsparter för Kuala Lumpur – Singapore-sträckan. Foto: Wikipedia/G43

Malaysiska MyHSR Corporation och Singapores Land Transport Authority (LTA) har utfärdat ett anbud för att forma en gemensam utvecklingspartner som kommer att ansvara för projektering av ett höghastighetssträcka (HSR) mellan Kuala Lumpur och Singapore.

Tillkännagivandet markerar ett nytt stadium i projektet efter undertecknandet av ett så kallat ”memorandum of understanding” (MOU) mellan Malaysias regering och regeringen i Republiken Singapore om höghastighetsprojektet HSR. 

De två statsministrarna meddelade nyligen vid en gemensam presskonferens att deras regeringar kommer gemensamt att inleda ett internationellt anbudsförfarande för att kunna tillsätta ett slag joint venture, under beteckningen JDP, som ska ge teknisk support åt projektet.

JDP ska också hjälpa till med upphandlingarna och framtida tågoperationer. Det gemensamma företaget kommer också att utveckla teknologin och säkerhetsstandarder som ska tillämpas under projektet. Dessutom kommer en gemensam projektgrupp upprättats mellan Singapore och Malaysia. Gruppen ska utarbeta dokument för det kommande anbudsförfarandet.

Anbudet är öppet fram till den 17 oktober 2016 för företag med erfarenhet av projektledning, teknisk, kommersiell och juridisk kompetens inom höghastighetstrafik (HSR) och/eller har medverkat i järnvägsprojekt med mer än 200 spårkilometer.

Projektet Kuala Lumpur och Singapore höghastighetståg strävar efter att kunna erbjuda en oavbruten färd mellan de två huvudstäderna, öka ländernas ekonomiska tillväxt och minska svårartade trafikstockningar på befintliga transportvägar. 

När den 350 kilometer långa höghastighetssträckan är färdig förväntas den minska restiden mellan Kuala Lumpur och Singapore till 90 minuter i hastigheter upp till 300 kilometer i timmen.

Hittills har både Kina och Korea visat intresse för höghastighetsprojektet. Byggarbetet, som förväntas starta i 2017, skall vara slutförda år 2026.