Railway Directory 2012 ute nu

Den 117:e utgåvan av Railway Directory har nyligen kommit ut. Det är en 736 sidor tjock bok med kontaktuppgifter till 4500 järnvägsföretag och -organisationer runtom i världen. Boken listar även myndigheter ansvariga för regelverk såväl som järnvägsföreningar, tågoperatörer och infrastrukturansvariga organisationer. 1600 järnvägsoperatörer och 500 operatörer av stadsnära persontransportsystem finns beskrivna i alfabetiskt ordning efter vilket land de tillhör.

Ovanpå det finns uppgifter om 2000 tillverkare, leverantörer och konsulter. 170 färgkartor täcker varje land i världen som har järnväg.

Boken kan beställas från Railway Gazette, men finns också tillgänglig som en prenumerationstjänst online på webbplatsen www.railwaydirectory.net