VR köper in 80 nya ellok

VR har beställt 80 nya ellok även denna modell i bilden, foto: VR Group-Transtech
Ett nytt tågsätt på stationen i Helsingfors, foto: VR

Finska VR meddelade nyligen att man påbörjat den största enskilda anskaffningen av nya lok i koncernens historia. Bolaget köper 80 ellok och i ordern ingår en option på ytterligare nästan hundra lok.De nya loken ska ersätta de gamla Sr1-loken som i huvudsak köptes från Sovjetunionen på 1970-talet. Ett nytt lok kostar några miljoner euro. De första nya loken ska tas i testbruk 2014–15.VR har redan beställt de nya passagerarvagnarna. Bolaget tänker också förnya dieselloken samt maskinparken på bangårdarna. VR uppger att anskaffningarna finansieras med interna medel och vid behov lån. Det behövs ingen finansiering från staten.Investeringen blir VR:s största någonsin då det gäller inköp av lok och tåg. Bolaget går inte ut med några siffror om hur mycket den totala affären är värd. De första nya loken ska tas i testbruk om tre år.De sovjetiska loken av typen Sr1 har varit den mest allmänna loken i Finland. VR kräver att efterträdarna är miljövänliga och pålitliga.– Vi kräver att tekniken är testad och pålitlig i förhållanden som motsvarar de finländska förhållandena, säger Simon Indola, ansvarig för nyanskaffningar inom VR-koncernen.