SKF i avtal med Indonesian Railways

Foto: SKF

SKF har tecknat ett treårigt avtal gällande leverans av koniska rullagerenheter till Indonesian Railways. Enheterna levereras i början av tredje kvartalet år 2015 och kommer att tillverkas i SKF:s fabrik i Nankou, Kina. Även tätningslösningar och demonteringsverktyg kommer att levereras.

- Det här är ett prestigefyllt och viktigt avtal, i ett land med stora pågående investeringar i järnvägsinfrastruktur. SKF:s koniska rullagerenheter och tätningslösningar bidrar till mer tillförlitlig tågtrafik, ökad komfort för passagerarna och minskad miljöpåverkan, tack vare minskad friktion. Genom att tillverka enheterna i Kina får vi en konkurrensfördel, samtidigt som vi uppfyller järnvägsindustrins höga kvalitetsstandarder och tekniska krav, säger Anders Fogelberg, SKF.