Lägre priser över sundet ger vinst

Foto: Öresundsbron

Sänkta biljettpriser för tågresor över Öresundsbron med 30 procent skulle på sikt ge en samhällsekonomisk vinst på 100 till 300 miljoner kronor per år mätt i effekten på bruttoregionalprodukten (BRP), enligt en analys från Öresundskomittén.

-Med lägre tågpriser kan vi skapa fler jobb, säger Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen till SVT Nyheter Skåne.

Antalet tågresenärer över sundet skulle öka med cirka 20-30 procent och antalet arbetspendlare skulle öka något mer med lägre biljettpriser. En biljett över sundet kostar i dag 30 procent mer än en lika lång resa inom Skåne eller Danmark och ett månadskort över bron är två-tre gånger dyrare än ett månadskort i Stockholms län, rapporterar SVT.

Öresundskomiteen består av regioner och kommuner i både Sverige och Danmark.

(TT)