Nu rivs skyddsportalerna för Citybanans järnvägsbro

Till vänster i bild är den södra portalen markerad och till höger den norra. Foto: Trafikverket

 

Nu rivs skyddsportalerna för Citybanans järnvägsbro Tågtrafiken avstängd i påsk Från klockan 02.30 på skärtorsdagen till klockan 09.00 annandag påsk stänger Trafikverket av all tågtrafik mellan Stockholm C och Älvsjö. Man river en av de skyddsportaler som har hjälpt oss arbetslaget bygga den nya järnvägsbron i Årsta på ett säkert sätt.För att kunna bygga järnvägsbron i Årsta sattes skyddsportaler upp i januari 2011, på de två ställen där bron skulle korsa de befintliga spåren. Skyddsportalerna behövdes för att kunna bygga bron utan att störa tågtrafiken under den. Nu är brobanan färdiggjuten och skyddsportalerna behövs inte längre.Portalens väggar kapas i nederkant, för att frigöras från fundamentet på marken, och hela portalen kapas i mindre delar på tvären. Delarna rullas sedan norrut eller söderut, beroende på vilket håll som är närmast. Varje del väger nästan 30 ton.Efter påsk påbörjas rivningen av den norra skyddsportalen. Då är två spår förbi Årstaberg avstängda på grund av renoveringen av Gamla Årstabron över Årstaviken. Arbetet pågår fram till mitten av juli. Under den här perioden gör vi även markarbeten i spårområdet och bygger ett bullerplank längs järnvägen.

 

Från klockan 02.30 på skärtorsdagen till klockan 09.00 annandag påsk stänger Trafikverket av all tågtrafik mellan Stockholm C och Älvsjö. Man river en av de skyddsportaler som har hjälpt arbetslaget att bygga den nya järnvägsbron i Årsta på ett säkert sätt.

För att kunna bygga järnvägsbron i Årsta sattes skyddsportaler upp i januari 2011, på de två ställen där bron skulle korsa de befintliga spåren. Skyddsportalerna behövdes för att kunna bygga bron utan att störa tågtrafiken under den. Nu är brobanan färdiggjuten och skyddsportalerna behövs inte längre. Portalens väggar kapas i nederkant, för att frigöras från fundamentet på marken, och hela portalen kapas i mindre delar på tvären. Delarna rullas sedan norrut eller söderut, beroende på vilket håll som är närmast. Varje del väger nästan 30 ton. Efter påsk påbörjas rivningen av den norra skyddsportalen. Då är två spår förbi Årstaberg avstängda på grund av renoveringen av Gamla Årstabron över Årstaviken. Arbetet pågår fram till mitten av juli. Under den här perioden görs även markarbeten i spårområdet och det byggs ett bullerplank längs järnvägen.