Schweiziska SBB leasar underhålls-utrustning

En närbild av Plasser & Theurers spårriktningsmaskin 09-32. Foto: Wikipedia/Flominator

Schweiziska federala järnvägen signerade nyligen ett kontrakt på totalt 136 miljoner schweizerfranc per år för hyrning av 65 maskiner för spårriktning, ett antal spårkranar och övrig underhållsmateriel under en period på fem till tio år. Kontrakten skall träda i kraft i slutet av 2015, när det nuvarande avtalet från 2006 löper ut.

Merparten av kontraktet har tilldelats till schweiziska företag, framförallt till Scheuchzer och Sersa gruppen. Ett antal mindre leasingskontrakt har signerats med Krebs Gleisbau, Speno International, Carlo Vanoli och Vanomag, tyska Alfa-team och Italienska järnvägsbolaget Generale Costruzioni Ferroviarie.

Bland maskinerna som skall leasas, finns hybriddrivna spårriktningsmaskiner från Krebs Gleisbau, som företaget har utvecklat i samarbete med Plasser & Theurer.  Maskinen är avsedd för användning i tätorter, där dess lägre bullernivå och utsläppfri drift kommer att vara till en fördel.

Källa: SBB