Minskad järnvägstrafik i USA

Foto: Dave Herholz

Järnvägstrafiken i USA har sjunkit jämfört med förra året, rapporterar AAR, The Association of American Railroads. De har jämfört trafiken under årets första vecka med första veckan under 2011. Godstrafik med sitt ursprung i USA har minskat med 3,7 procent och intermodal trafik har minskat med 9,3 procent.

Trafiken av metaller har ökat med 29,2 procent, medan trafiken av spannmål har minskat 20 procent och järnskrot har minskat med 17 procent.