Spårtaxi till Pisa

I Pisa i Italien kommer man att bygga en spårbilslinje från järnvägsstationen till flygplatsen. Ett anbud har öppnats värt 78 miljoner euro. 

Banan blir 1,8 km, varav 400 meter går över en bro. Restiden kommer att bli omkring 4 minuter. Turtätheten blir 5 till 8 minuter och man räknar med 800-1000 resenärer i vardera riktning. Systemet kommer att vara i drift 18 timmar i veckan. Den nuvarande järnvägsförbindelsen från Pisas centralstation till flygplatsen tar fem minuter, så tidsvinsten blir endast en minut. Projektet ska vara klart 2015.