(S) vill införa nya uppgångar vid tågstationerna

Ösmo pendeltågsstation i Nynäshamns kommun i södra Stockholms län. Foto: Christer Wiik

Stockholmsregionen är i ett skriande behov av bostäder. Socialdemokraterna vill därför öppna fler uppgångar vid pendeltågs- och tunnelbanestationerna, så kallade ”sekundäruppgångar”, för att göra fler platser attraktiva för nya bostadsområden. 

Fler uppgångar kan nu bli möjligt tack vare ett nytt avtal mellan landstinget och staten om hur pendeltågsstationerna får användas. Socialdemokraterna vill därför att landstinget nu utreder vilka pendelstågsstationer, men även tunnelbanestationer som är lämpliga för sekundäruppgångar och hur många bostäder som skulle kunna byggas i anslutning till dessa. Redan nu finns beräkningar för att cirka 400-500 bostäder skulle kunna byggas vid Tullinge station och cirka 1000 bostäder vid Märsta station, i och med nya sekundäruppgångar.

– Vi har länge arbetat för att landstinget ska ta större ansvar för fler bostäder i regionen men vi vet också att nya bostäder förutsätter tillgång till kollektivtrafik. Det framtagna avtalsförslaget innebär stabila förutsättningar och gör att vi äntligen kan gå vidare och börja bygga nya uppgångar och bostäder. Men för det krävs att Alliansen som styr landstinget tar detta vidare, och vi hoppas på ett samarbete, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för regionutveckling.

– Vårt mål är att utveckla kollektivtrafiken så att fler väljer att åka kollektivt. Att bygga sekundäruppgångar och bostäder i anslutningen till dem, kommer att göra så väl pendeltågstrafiken som tunnelbanetrafiken mer tillgänglig. Människor kan smidigt ta sig från och till jobb och skola samtidigt som vi ökar resandet och därmed intäkterna till SL så att vi kan investera i kollektivtrafiken även i framtiden, säger Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd.